Kategorie produktů   

Naše firma se zabývá vývojem, výrobou a montáží řídících systémů pro čerpací jímky a řízení chodu čerpadel. Naše výrobky jsou certifikovány CE. Sestavujeme čerpací jímky z nejkvalitnějších komponentů. V oboru máme 25 let zkušeností a přes 30.000 realizací. Proto neexperimentujeme,  ale dodáváme nejvyšší kvalitu pro bezproblémovou dlouholetou funkčnost.  

CO A JAK VYBRAT

Pokud vybíráte čerpací jímku mezi více dodavateli vždy porovnejte:

1. použitou nádrž

- pouze nádrž od nás je určena do spodní vody, bez nutnosti betonáže podkladní desky a obetonování, pouze v případě výskytu spodní vody se obetonuje po jejím obvodu proto, aby nevyplavala.
- jímka je prostorná (1,2m/2m) a umožňuje akumulaci v případě výpadku el. proudu, nebo poruchy
- jímka je odlitek z jednoho kusu z kvalitního bílého polyethylenu2. způsob ovládání čerpadla 

- nejdražší částí celé čerpací jímky je čerpadlo, které je nutno dokonale ochránit před chodem bez vody nasucho - a to nejen po dobu záruky!!!. Pouze náš způsob ovládání řídí čerpadlo s vysoce kvalitním snímačem hladin naší výroby, kde je čerpadlo spínáno na provozní hladině použitím pouze jedné elektrody a tento velice spolehlivý provozní režim je ochráněn dvěma záložními plovákovými snímači na hladinách záložních - minimální a maximální. Při přechodu z režimu provozního do náhradního havarijního je nadále zabezpečen automatický chod čerpadla, ale již se signalizací abnormálního stavu, takže uživatel má dost času reagovat. Více o použitém snímání hladin zde.


3. použité čerpadlo

- používáme celonerezová čerpadla, kde je na rozdíl od ostatních výrobců vinutí motoru zalito v hmotě, takže vinutý drát neplave přímo ve vodě.
 4. servis

- 48 hodin
 
 


 
Jak vybrat místo pro umístění čerpací jímky? 

Je nejlépe ji umístit do zeleného pásu, kde se nebude jezdit dopravními prostředky. Poklop je pro osoby pochůzný. Pokud je nutno ji umístit do vjezdu je nutno použít betonový prstenec + betonový poklop. Prstenec nesmí ležet na čerpací jímce, ale na betonové desce, která je rozložena do okolního terénu.

Kabely čerpadel a snímacích prvků jsou neoddělitelně spolu spojeny, proto místo kde bude umístěna ovládací automatika a čerpací stanice musí být propojeno kabelovou chráničkou o průměru 50mm – kopoflex pro budoucí možnou výměnu prvku, nebo čerpadla. Ve standardu se vyrábí snímací prvky o délce kabelu 10m a 15m, čerpadlo EFRU10m, čerpadlo PKRN 15m. V případě použití kabelů 10m musí být čerpací stanice od ovládací automatiky vzdálena do 6-ti metrů, při použití kabelů 15m vzdálenost do 11 metrů.

 
Jak objednat prostupy do čerpací jímky? 

Součástí čerpací jímky polyethylenové jsou gumové prostupy na potrubí, takže otvory si můžeme zhotovit přímo na stavbě dle dispozice. U každé čerpací jímky je standardně dodávána gumová manžeta na prostup výtlaku 40mm, na vstup elektřiny 50mm a vstup nátoku kanalizace 150mm. 

U polypropylenové jímky je vždy hotový prostup na výtlak 40mm ve výšce 1m nad dnem. Ostatní je nutno zhotovit na místě (kmitací pilkou, odvrtáním), nebo objednat dle přiloženého nákresu. U objednávky je nutno do poznámky v objednávce uvést dispozici vstupů dle hodinové pomůcky a jejich výšku od dna jímky na střed. Tyto prostupy budou přivařeny. Vstupy do této jímky lze také provést přímo na místě přes gumové manžety. 

Návod jak objednat prostupy:
příklad: prostup elektřina (vždy 50mm) 2h, prostup nátok1/125mm/7h/1,1m od dna, prostup nátok2/150mm/9h/1,6m od dna.

 

Jak vybrat místo pro umístění ovládací automatiky? 

Ovládací automatiku je nejlépe umístit do objektu a to do technické místnosti, nebo garáže – pokud nelze může se umístit venku na fasádu, nebo na zeď zídky apod. Na ovládací automatiku může pršet má krytí IP55. Může stát také ve volném prostoru na samostatném stojanu. 

Nedoporučuje se umisťovat prvky ovládací automatiky do domovního podružného rozvaděče.

I když má ovládací automatiky akustickou signalizaci poruch, je nejlépe ji umístit tam kde je na očích, protože při úplném výpadku např. proudového chrániče se vám akustická signalizace nespustí.

Pokud bude umístěna venku, kde je přístup cizích osob, doporučujeme osadit dveřním zámkem.

 

Jak hlubokou čerpací jímku? 

Standardně se vyrábí Ø1m/ hloubka 2m – pro normální RD není potřeba větší kapacita.

Nátok do čerpací stanice by měl být min. 1m nad dnem jímky. Pokud toto nelze splnit, je nutno použít jímku o větší hloubce.

 

Jakou použít ovládací automatiku? 

Pokud se jedná o objekt se starší elektroinstalací, kde není osazen třífázový proudový chránič je nutno vybrat ovládací automatiku s proudovým chráničem typy 02. Když se jedná o novostavbu, nebo objekt s novější elektroinstalací kde je proudový chránič osazen, je zbytečné kupovat dražší ovládací automatiku a stačí typ 01. Jedná se o proudový chránič třífázový s vybavovacím rozdílovým proudem 30mA.

 

Jaké čerpadlo? 

Čerpadla, která nabízíme jsou čerpadla vřetenová (objemová), která se používají do systémů a řadů tlakových kanalizací. Čerpadla s oběžným kolem jsou vhodná pro čerpání na krátké vzálenosti při malém převýšení a nelze je použít do čerpání do páteřních řadů tlakových kanalizací a nemají samočistící schopnost potrubí. Vřetenové čerpadlo nám zachovává samočistící schopnost potrubí, protože má pořád stejný průtok - je objemové. Tato čerpadla jsou také vybavena řezacím zařízením pro splaškové vody.

 

Kolik použít čerpadel? 

Pro normální RD stačí použít jedno čerpadlo. Pokud se jedná o bytový dům, nebo restaurační provoz je nezbytné osadit do jímky dvě čerpadla z důvodu zálohy při jeho poruše – nejčastěji se jedná o zaseknutí v řezacím ústrojí.

 

Proč koupit technologii od nás? 

* Pouze naše firma Vám nabízí systém ovládání se signalizací 5-ti provozních a poruchových stavů s dvojitou ochranou sepnutí a vypnutí čerpadla.
* Nejsme obchodníci, ale výrobci, takže se pohybujeme v této problematice a víme co je nejvhodnější použít.
* Používáme ověřené špičkové komponenty elektro - čerpadla.
* Ovládací automatika je sestavena z běžně dostupných součástek, nejedná se o složitou elektronickou skříň.
* Cena.
 

 
pod obsahem
00
 
 
© ESHOP ELEDO s.r.o.